جستجو در سایت:
امروز سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 ساعت 14:55
اخبار روز:
نیازمندی ایران

💠درج آگهی ویژه و لینکدار در 10 سایت بزرگ نیازمندی، فقط با 65 هزار تومان

💠جهت مشاهده سایتها کلیک کنید.

 


مناطق
تبلیغ
تبلیغات لینکی

نرم افزار ماهان ويژه مديريت استراتژيک

نرم افزار ماهان ويژه مديريت استراتژيک
مديريت استراتژيک

مقدمه:

نرم افزارماهان تمامي فرآيندهاي كاري يك مجموعه را با درنظرگرفتن اهداف آن مجموعه طراحي ، تدوين و سازماندهي كرده و همچنين باعث مي شود تا مديران بتوانند پيشرفت مجموعه را با توجه به اهداف تعريف شده اندازه گيري ، كنترل ، نظارت و هدايت نمايند.

سوالت زير را از خود بپرسيد تا مديريت اهداف سازمان را ارزيابي کنيد:

1) آيا در سازمان شما کليه فعاليت هاي مربوط به اهداف مجموعه به صورت مجزا و قابل لمس جهت مشخص نمودن وظايف پرسنل در رسيدن به اهداف مذکور ثبت مي گردد؟
2) آيا اغلب تصميمات شما اجرايي نمي باشند و يا نمي دانيد کدام تصميم را اول اجرا کنيد؟
3) آيا درشرکت شما دسترسي به اطلاعات مربوط به هر پروژه به سرعت و به آساني امکان پذير است ؟
4) پرونده سوابق هر پروژه و مشتريان را چگونه نگهداري مي کنيد ؟
5) در زمان عدم حضورتان در سازمان يا به هنگام سفرهاي ضروري چگونه از روند فعاليت هاي پروژه و رخدادهاي مهم مطلع مي شويد؟
6) آيا مي دانيد در سازمان شما و در لحظه اي که اين اوراق را مطالعه مي کنيد چه کارهايي توسط چه *****اني با چه کيفيتي در چه مرحله اي و با چه ابزاري در حال انجام است ؟آيا از زمان شروع و خاتمه همه وقايع مطلعيد ؟
7) عملکرد کارشناسان ، پيمانکاران وعوامل مربوط پروژه را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟
8) آيا فراموشي پرسنل در انجام برخي از کارها جزء بحث هاي هميشگي شماست؟
9) آيا داشتن آماري دقيق از موضوعي خاص در يک زمان مشخص و تصميم گيري بر اساس آن از جمله اهداف مديريتي مجموعه شماست ؟
10) آيا مدت زمان انجام پروژه هاي سازمان شما طولاني مدت است؟
11) تا چه اندازه توانسته ايد اطمينان و اعتماد مشتري را نسبت به مجموعه خود جلب کنيد؟
12) آيا انجام فعاليتهاي زيادو فرآيندهاي صحيح كاري مرتبط به اهداف در مجموعه به صورت عملي شما را دچار مشکل ساخته است ؟
13) آيا ارتباط دقيقي بين فعاليتهاي سازمان با اهداف معين شده کوتاه مدت و بلند مدت برقرار شده است؟
14) چگونه و از چه طريق فرآيندها و فعاليتهاي مجموعه را كنترل و نظارت مي کنيد؟
15) آيا اندازه گيري دقيق پيشرفت براساس اهداف تعيين شده به صورت online جزء دغدغه هميشگي شماست؟
16) آيا از جندين نرم افزار جهت مديريت اهداف خود استفاده مي کنيد که بر قراري ارتباط اين نرم افزار ها جهت دريافت اطلاعات و تجزيه تحليل آن يکي از دغدغه هاي اصلي شما قرار گرفته است؟

۱. سيستم مديريت اهداف و برنامه ها
مزايا:
1. سازمان دهي تمامي فرايندهاي كاري سازمان
2. کمک به هماهنگي تيم هاي مديريتي و داشتن ديدي مشترك و بي نظير براي تجارت
3. تقسيم اهداف اصلي به اهداف کوچکتر
4. شناسايي شكاف بين برنامھ ريزي و اجرا
5. تعريف ارتباطات و تاثيرات اهداف با يکديگر
6. کنترل ، نظارت و اندازه گيري فرآيندهاي کاري مرتبط با اهداف
7. شناسايي نقاط ضعف و قوت فرآيندهاي کاري تعيين شده
8. مشخص نمودن تصويري واضح از فعاليت ها و وظايف هر بخش از سازمان
9. حفظ سوابق تغييرات برنامه‌ريزي
امکانات:
1. تعريف اهداف و برنامه هاي مجموعه
2. تعريف معيار و زمان پيش بيني شده ي تحقق اهداف
3. تعريف فعاليتهاي مربوط به هر هدف
4. تعريف لايه‌هاي مختلف برنامه ريزي (تعريف چندين پروژه در يک برنامه)
5. ثبت پيشرفت‌ها و اقدامات منجر به پيشرفت
6. اولويت بندي اهداف و فعاليت هاي مربوط به آن
7. امکان پيوست هر نوع فايل مرتبط با برنامه
8. تخمين هزينه و بودجه‌بندي
9. تعريف زمان شروع و خاتمه تمامي وقايع و فعاليت هاي اهداف يک برنامه۲. سيستم مديريت پروژه هاي هر برنامه
مزايا:
1. دسترسي سريع به اطلاعات و وضعيت پروژه هاي هر برنامه
2. کنترل هزينه هاي هر پروژه
3. شناسايي مشکلات پروژه و راه‌کارهاي آن
4. مخاطرات آينده و پشتيباني از فرآيند مديريت ريسک ها
5. کنترل و ارزيابي عملکرد پيمانکاران و مشاوران پروژه
6. امکان کاهش بروز خطا و کنترل روند کار از طريق کاهش دخالتهاي پرسنلي
7. امكان كنترل چندين پروژه بصورت همزمان
امکانات:
1. ثبت پيشرفت‌ها و اقدامات منجر به پيشرفت
2. درخواست وجه، و پيگيري دريافت آن
3. اطلاعات مالي و اعتباري پروژه
4. تعريف پيمانکاران و مشاوران هر پروژه
5. مشخص نمودن مدير پروژه
6. امکان تعريف فرآيندهاي يک پروژه
7. قابليت تدوين برنامه زمان بندي مربوط به پروژه
8. قابليت ارائه نمودار کنترل پروژه به منظور شناسايي نقاط ضعف و قوت
9. امکان کنترل و تحت نظارت قرار دادن پروژه تا اتمام آن
10. امکان پيوست هر نوع فايل مرتبط با پروژه
11. نمايش وضعيت پروژه ها با استفاده از رنگ ها جهت تسهيل درتصميم گيري مديران
۳. سيستم مديريت مراحل هر پروژه
مزايا:
1. آشنايي تيم هاي مديريتي به وظايف کاري خود در پروژه
2. جلوگيري، شناسايي وحذف فرآيندهايي که تکراري بوده و سرعت رسيدن به هدف سازمان را کاهش مي دهد
3. دقت در فعاليت ها و مراحل انجام شده
4. بودجه تعيين شده و انحرافات در هر مرحله
5. زمانبندي كل پروژه
6. نظارت و آگاهي از انجام مراحل پروژه از طريق پيام کوتاه
امکانات:
1. تنظيم و ثبت قراردادها در هر مرحله از پروژه ( كارفرما , واسط , پيمانكار , مبلغ , محل اجرا )
2. ثبت مراحل اجراي پروژه و درصد پيشرفت كار در پروژه
3. پي گيري پروژه در مراحل مختلف
4. ثبت هزينه هاي انجام شده توسط پرسنل بصورت روزانه به تفكيك هر پروژه
5. مشخص نمودن ساعات ، بودجه و نفرات لازم براي انجام پروژه
۴. سيستم مديريت جلسات و مصوبات
مزايا:
1. مديريت جلسات هر پروژه
2. دسترسي سريع به اطلاعات و مصوبات هر جلسه و نتيجه آن
3. تحت کنترل بودن مصوبات جلسات
امکانات:
1. ثبت کامل جزئيات جلسه
2. امکان پيوست هر نوع فايل مرتبط با جلسه
3. امکان ثبت صوتجلسه و مصوبات آن
4. ثبت اطلاعات افراد حاضر در جلسه
5. ثبت نتيجه و اقدامات بعدي مربوط به جلسه
۵. سيستم مديريت وظايف و امور محوله
مزايا:
1. مشخص شدن نتيجه وظايف محوله و شرح انجام آن از طريق تعريف حالت هاي رنگ
2. تعريف فرآيندها و روال هاي انجام کار در سازمان
3. تحت کنترل قرار دادن کارهاي محوله
امکانات:
1. تعريف و انتساب کار و مشخص نمودن فرد پيگيري کننده مربوط به هر پروژه
2. تعريف اثرات وظيفه در صورت عدم انجام
3. تعيين مهلت انجام کار و يادآوري کارها به صورت اتوماتيک به مسئولين انجام کار

۶. سيستم مديريت موانع و مشکلات
مزايا:
1. شناسايي موانع و مشکلات قبل از رسيدن به بحران
2. کمک به چگونگي حل مشکلات با توجه به سوابق پروژه هاي مواجه شده با اشکال
امکانات:
1. تعريف مشکلات و اطلاعات مربوط به مشکل ثبت شده شامل مطرح کننده اشکال- پروژه داراي اشکال- پروژه مرتبط با اشکال – مسئول انجام و مهلت انجام رفع اشکال
2. اولويت بندي رفع مشکلات شناسايي شده
3. مقايسه روند فعاليت هاي هر پروژه
4. مقايسه فعاليت هاي هاي پروژه هاي مختلف با يكديگر
5. ثبت علت موفقيت و يا عدم موفقيت فروش و توضيحات خاص و گزارش‌گيري از اين موارد
۷. سيستم ياداوري
مزايا:
1. کنترل فعاليت هاي انجام شده – انجام نشده
2. يادآوري از طريق ارسال پيام کوتاه به صورت خودکار و بدون نياز به حضور فرد در سازمان
3. نمايش آني يادآوري‌ها در زمان مقرر در يك پنجره جداگانه (جهت جلب توجه هرچه بيشتر كاربر)
4. توقف، حذف يا به تاخير انداختن يك پيام يادآوري به سادگي
5. ارايه ليست يادآوري‌هايي كه در موعد مقرر يادآوري كاربر در سيستم حضور نداشته
امکانات:
1. قابليت ارجاع يك يادآوري ايجاد شده به هر تعداد از كاربران سيستم
2. امكان تعريف انواع يادآوري‌هاي متنوع و دلخواه در بازه‌هاي زماني مختلف (ساعتي، روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه(
۸. داشبورد مديريتي و گزارشات عملياتي
مزايا:
1. کمک به مديران جهت تصميم گيري در شرايط خاص
2. کمک به کنترل و نظارت بر عملکرد پرسنل و واحدهاي سازمان
3. شناسايي نقاط ضعف و قوت سازمان
4. نظارت سريع،دقيق و روشن بر اهداف ،پروژه ها و فرآيندهاي کاري سازمان
امکانات:
1. نمودار نمايش بودجه تعيين شده و انحرافات در هر پروژه
2. نمودار وضعيت برنامه ها و پروژه هاي مربوط به برنامه
3. گزارش پرونده پيمانکاران و مشاوران پروژه هاي برنامه
4. گزارش جامع فعاليت هاي مربوط به هر پروژه و ميزان پيشرفت مراحل انجام آن
5. گزارش از عملکرد پرسنل و مقايسه آن
6. گزارش از تاريخ هاي موثر در يک بازه زماني خاص
7. امکان ساخت گزارش هاي تخصصي و مورد نياز
8. خروجي کليه گزارشات با فرمت Excel-PDF- BMP- TIFF- JPEG- GIF
9. گزارش ريسک ها
10. گزارش مشکلات
11. گزارش عملکرد پيمانکاران مشاوران
12. گزارش جامع وظايف
13. گزارش جامع اطلاعات پروژه ها
14. گزارش پيشرفت هر پروژه
15. گزارش جلسات و ميزان تحقق مصوبات جلسات
16. ....
جهت *****ب اطلاعات بيشتر، لطفاً به سايت WWW.MAHANCO.COM شرکت ماهان مديريت جامع اطلاعات مراجعه نموده و يا با دفتر تهران شماره تلفن هاي 88366873و 88366853و 88579119 و88579120 -021 ، دفتر کرمان شماره تلفن هاي 2229717 و 2223145-0341 تماس حاصل فرمائيد.
مشخصات آگهی دهنده
نام:
ایمیل: marketing@mahanco.com
مشاهده وب سایت: فاقد وب سایت
تلفن: 88366853-73
فکس:
آدرس: شهرک غرب – فاز 4- خیابان فلامک شمالی – نبش کوچه شهید فلاحی – پلاک 28 – طبقه سوم
مشخصات آگهی
کد آگهی: 10050483
زمینه فعالیت: نرم افزار
تاریخ ثبت: پنج شنبه 28 فروردين 1393
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 22 فروردين 1390
تاریخ انقضاء: منقضی شده
موقعیت مکانی: تهران
بازدید: 778 بار
این آگهی را درشبکه اجتماعی به اشتراک گذارد
آگهی های مرتبط
نرم افزار حسابداری ویژه فروشگاه های پوشاک

نرم افزار حسابداری ویژه فروشگاه های پوشاک

*نرم افزار حسابداری وصندوق مکانیزه فروش پارسیان نسخه پوشاک قویترین نرم افزار مخصوص فروشگاههای پوشاک *یک نرم افزار مبتنی بربارکد با امکان اتصال به کلیه تجهیزات فروشگاهی (بارکدخوان،فیش پرینتر،بارکدپرینترو.....) *دارای امکانات ...
Parsianhesab,   اصفهان,   تلفن: 09136885020
انواع وبسایت های فروشگاهی همراه با اپ اندروید وآیفون

انواع وبسایت های فروشگاهی همراه با اپ اندروید وآیفون

*امکان اتصال وب سایت به نرم افزارحسابداری پارسیان وصدور خودکار فاکتور فروش واسناد حسابداری در نرم افزار *امکان ایجاد تغییرات برروی وب سایت بدون نیاز به متخصص با محیطی فارسی و ساده *امکان تنظیم لوگو،درباره ما،تماس با ما، ...
Parsianhesab,   اصفهان,   تلفن: 09136885020
نرم افزار مخصوص رستوران و فست فود

نرم افزار مخصوص رستوران و فست فود

*امکان ثبت فیش غذا در کمترین زمان *تفکیک فیش های صادره بیرون بر، پیک، سالن *ثبت همزمان چندین فاکتور فروش دریک فرم *میز کار تمام گرافیکی به همراه نمایش تصاویر خوراک ها *امکان ثبت توضیح برای هرخوراک وسفارش فقط با یک کلیک *سیستم ...
Parsianhesab,   اصفهان,   تلفن: 09136885020
نرم افزارتخصصی تالار پارسیان

نرم افزارتخصصی تالار پارسیان

1-امکان مشاهده تمامی ایام سال روی تقویم گرافیکی ومشاهده روزهای رزرو شده 2-امکان بروزرسانی تقویم بصورت سال به سال جهت بروزشدن روزهای تعطیل ومناسبت ها 3-امکان معرفی سالن های متعدد ومدیریت هرسالن بصورت جداگانه 4-ثبت فاکتور فروش ...
Parsianhesab,   اصفهان,   تلفن: 09136885020
مشاوره و اجرای سیستم ارتینگ و چاه ارت

مشاوره و اجرای سیستم ارتینگ و چاه ارت

- مشاوره و بازديد و اجراي سيستم ارت و چاه ارت جهت دكلها - ساختمانها – كارخانجات – اتاق سرور – بيمارستانها - متناسب با كاربري و مقدار اهم درخواستي با استفاده از مصالح استاندارد - حفر و اجراي انواع چاه ارت - تست چاه و سیستم ...
tel88854450,   تهران,   تلفن: 88854450
ردياب خودرو و جي پي اس خودرويي با کيفيت اروپايي

ردياب خودرو و جي پي اس خودرويي با کيفيت اروپايي

سامانه رديابي خودرو و مديريت ناوگان-ردجو ردياب خودرو و جي پي اس خودرويي - دستگاههاي جي پي اس با کيفيت اروپايي و آسيايي - رديابي و موقعيت يابي وسايل نقليه و اشخاص ( AVL ) - گزارش ساعت کارکرد ماشين آلات راه سازي - سيستم خدمات پس ...
,   تهران,   تلفن: 02144894395 02144894391
خدمات تخصصي وب سرويس پيامک و فکس اينترنتي

خدمات تخصصي وب سرويس پيامک و فکس اينترنتي

قابل توجه شرکت هاي نرم افزاري - برنامه نويسان و توسعه دهندگان قابليت دريافت وب سرويس تخصصي براي شما که به فکر توسعه نرم افزار و خدمات خود هستيد فراهم شده است . سرويس ارسال پيام کوتاه و وب سرويس مخصوص ارسال فکس اينترنتي از ...
,   تهران,   تلفن: 02166090292
ربات درج آگهي رايگان

ربات درج آگهي رايگان

Roboweb راهکاري نوين در عرصه تبليغات ((اگر به صيد يک ماهي قانع نيستيد به فکر تور باشيد.)) آمارها نشان مي دهد که کاربران اينترنتي در دنيا و در کشور عزيزمان ايران روز به روز در حال افزايش است. معرفي و تبليغات محصولات و خدمات ...
,   آذربايجان غربي,   تلفن: 04412253601- 04412223500
افزايش رتبه در موتورهاي جستجو

افزايش رتبه در موتورهاي جستجو

افزايش رتبه سايت در گوگل = افزايش بينندگان موثر سايت با ايجاد يك جايگاه خوب و قابل قبول براي وب سايت و يا وبلاگ خود در اينترنت شما هم مي توانيد از مزاياي اين شبكه جهاني به بهترين وجه بهره مند شويد و خود را به كاربران وب بهتر ...
,   آذربايجان غربي,   تلفن: 04412253601- 04412223500
افزايش بينندگان موثر سايت

افزايش بينندگان موثر سايت

افزايش رتبه سايت در گوگل = افزايش بينندگان موثر سايت با ايجاد يك جايگاه خوب و قابل قبول براي وب سايت و يا وبلاگ خود در اينترنت شما هم مي توانيد از مزاياي اين شبكه جهاني به بهترين وجه بهره مند شويد و خود را به كاربران وب بهتر ...
,   آذربايجان غربي,   تلفن: 04412253601- 04412223500
تبلیغات
آگهی های ویژه نرم افزار
خطرناك ترين صحنه ها
خراسان
تلفن: 09357798851
شگفت آور ترين صحنه ها
خراسان
تلفن: 09357798851
مستند آبي استقلالي
خراسان
تلفن: 09357798851
مستند بهشت پرندگان
خراسان
تلفن: 09357798851
مستند دماغ
خراسان
تلفن: 09357798851
کثيف ترين شغل ها در جهان
خراسان
تلفن: 09357798851
مستند هاوايي مخفي
خراسان
تلفن: 09357798851