به تبليغات 118 خوش آمدید

بخش های یک ماشین لباسشویی

همان گونه که می دانید این دستگاه یکی از بهترین دستگاه هایی می باشد که کار برای ما را ساده کرده است که شناختن بخش های یک ماشین لباسشویی برای شما کسانی که قصد خرید این دستگاه را دارید مفید است .

شیر کنترل ورودی آب

در نزدیکی محل ورودی اب ماشین لباسشویی ، شیر کنترل آب ورودی وجود دارد . هنگامی که لباس را در این دستگاه قرار می دهید ، این شیر به صورت خودکار باز می شود و بسته به مقدار آب مورد نیاز ، پس از مدتی به طور خودکار بسته می شود . شیر کنترل آب در واقع دریچه ای الکترونیکی است که عبور آب داغ و سرد را فراهم می کند .

پمپ تخلیه یا پمپ اب :

پمپ اب از طریق این دستگاه به گردش در می اید . در دوبخش کار می کند : گردش مجدد اب در چرخه شستشو و تخلیه اب در چرخه چرخش ، اب از طریق این پمپ تخلیه می شود . یکی از مهم ترین دستگاه هایی که در ان زمینه پیش گام است می توان به لباسشویی سامسونگ اشاره کرد .

دیگ داخل  :

لباس ها در دیگ داخلی قرار داده می شود و همان جا شسته ، ابکشی و خشک می شوند . این دیگ همراه با همزن حرکت می کند و این حرکت برای زمان مشخصی تکرار می شود . دیگ داخلی ، سوراخ های کوچکی برای تخلیه آب دارد . نیروی گریز از مرکز باعث بیرون کشیده شدن لباس ها به دیگ خارجی می شود . یکی از وسایلی که می توان گفت یکی از بهترین و مقاوم ترین دستگاه ها درست کرده اند می توان به لباسشویی ال جی اشاره کرد .

از دیگر بخش های یک ماشین لباسشویی می توان به دیگ خارجی اشاره کرد که دیگ خارجی ، دیگ داخلی را پوشانده و در طی چرخه های مختلف شستشوی لباس از آن پشتیبانی می کند .

 

بخش های یک ماشین لباسشویی